Funksjonærer

Parkering for funksjonærer vil være ved alpinanlegget.

Foreløpig funksjonærliste for NM Rulleskiskyting 2022 :

Ved spørsmål eller feil, ta kontakt med din leder.

De aller fleste oppgavene er utendørs, så tilpass klær til dette. Som ved NM 2018 – alle sørger for sin egen mat og drikke. Samkjøring er viktig – både for miljøet, parkeringslogistikken og økonomien. Vi kommer altså tilbake med hvor funksjonærer skal parkere.

Alle skal gå med funksjonærvester, der vester leveres ut av din leder og ikke på rennkontoret.

FUNKSJONÆRENS ROLLE
For at arrangementet skal flyte er det viktig at funksjonærene har fokus på to viktige punkter; Vertskapsrollen og oppgaveløsning.

Vertskapsrollen
Alle som er med å arrangere NC på Gautefall Biathlon er vertskap for utøvere, lagledere, gjester, media og publikum.
Å være vertskap betyr at du skal bidra til at alle føler seg velkommen. Som funksjonær har du en viktig rolle for hvordan mesterskapet oppleves av ulike grupper. Alle funksjonærer vil være informert, noe som gjør at du må være forberedt på å få mange spørsmål. Dersom du ikke kan svare på spørsmålet som stilles, er det viktig at du guider mot noen som kan svare, på en hyggelig måte.
Oppgaveløsning
Det er et stort apparat som er engasjert for å avvikle et perfekt arrangement for utøverne og gi gode opplevelser til publikum.
Alle områder er avhengig av hverandre. Dette krever at alle vet hvilke arbeidsoppgaver de har, kjenner regelverket, og er innstilte på samarbeide for å løse de oppgavene.
Dersom du er usikker så spør lederen for ditt arbeidsområde.


FORVENTNINGER TIL FUNKSJONÆRENE

En funksjonær:
Er arrangementets ansikt utad.
Gjør seg med kjent med anlegget for å kunne hjelpe publikum og andre for å finne for eksempel toaletter, kiosktilbud, førstehjelp mm.
Har alltid et smil om munnen, men er myndig i de situasjoner som krever det.
Har fokus på sitt arbeidsområde.
Hjelper andre hvis man har tid og anledning.
Møter til avtalt tid og sted.
Meld fra til leder av ditt område hvis du blir forhindret/forsinket.