Overnatting

Overnattingskapasiteten i området er god. I umiddelbar nærhet til Gautefall Biathlon finner man Gautefall Lodge.

Gautefall Skisenter inkludert Gautefall Lodge disponerer både hotellrom, leiligheter, hytter samt bobilparkering rett ved stadion. Ta kontakt på booking@gautefall.no.  Som følger av at det har vært stor pågang, så er det også en mulighet for privat leie. Forsøk www.airbnb.no – søk på Gautefall.

Fjelltun Leirsted ligger ved Lia rett ved fylkesvegen 2 km i retning Drangedal sentrum. Ta kontakt på post@fjelltun-leirsted.no  Leirstedet har en kapasitet på maksimalt 85 personer.

I Vrådal ca. 60 km i nordlig retning. For å komme til Vrådal fra Gautefall Biathlon så kjører man enten fylkesveg 358 – fylkesveg 38, eller fylkesveg 358 – riksveg 41. Her finner man Quality Straand hotell samt Vrådal hyttepark. Ta kontakt på booking@vraadalbooking.com.

Videre har vi Gautefall Sentralen som disponerer utleiehytter – http://gautefall-sentralen.no/utleiehytter/

I Nissedal kun noen kilometer vestover finner man Gautefallhyttene – http://www.gautefallhyttene.no/

Rett ved Gautefall Biathlon finner man Gautefall Fjellkirke. Her kan det være mulighet for overnatting. Rett gjerne en henvendelse ved å følge: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Drangedal-kirkelige-fellesrad/menigheter/gautefallfjellkirke/forside-gautefall/