Utøverinformasjon og lister

Startlister og skivefordeling søndag

Fra lagledermøtet 24.01.2020 – Gautefall SkiLodge:

Skivefordeling trening fredag:

Innskytingslister lørdag:

Startlister Lerøy cup Senior 4/Junior 3/Ungdom 2 – Sprint 25.01.2020 ligger her:

Det er begrensede dusjmuligheter i anlegget. Hvis behov så er det avtalt at for de utøverne det gjelder kan ta kontakt med Gautefall Skilodge.

Utstyrskontrollen åpner 30 minutter før innskyting.

Invitasjon ligger her: