Funksjonærer

Parkering for funksjonærer vil være i området som er avmerket på bilde som vist under. Det fylles opp fra plass nr. 1, og så nr. 2 osv. Vi oppfordrer til mest mulig samkjøring. Det skiltes ellers ved fylkesveg. Til opplysning er det Gautefalltomter og Gautefall Alpin som har lagt til rett for at vi kan disponere disse arealene. Merk ellers at punkt 2 er rett ovenfor Gautefalltomter sine salgskontorer.

Foreløpig funksjonsliste for NC 2022 (blir oppdater forløpende) Lista kan få endringer i forhold til programmet og hvor mange deltagere som melder seg på.

Ved spørsmål eller feil, ta kontakt med din leder.

Arne Herfoss ønsker bekreftelse fra sine nærmere 50 personer på SMS til 995 09 492 at lista er lest så slipper han å ringe alle. Vi trenge noen flere på standplass på fredagen ifm med trening, ta kontakt med Arne Herfoss.

De aller fleste oppgavene er utendørs, så tilpass klær til dette. Som ved NM 2018 – alle sørger for sin egen mat og drikke. Samkjøring er viktig – både for miljøet, parkeringslogistikken og økonomien. Vi kommer tilbake med hvor funksjonærer skal parkere.

Alle skal gå med funksjonærvester, der vester leveres ut av din leder og ikke på rennkontoret.

Vi håper det er mange som kan hjelpe til med forberedelser, der vi har satt faste tidspunkter på Gautefall:

FUNKSJONÆRENS ROLLE
For at arrangementet skal flyte er det viktig at funksjonærene har fokus på to viktige punkter; Vertskapsrollen og oppgaveløsning.

Vertskapsrollen
Alle som er med å arrangere NC på Gautefall Biathlon er vertskap for utøvere, lagledere, gjester, media og publikum.
Å være vertskap betyr at du skal bidra til at alle føler seg velkommen. Som funksjonær har du en viktig rolle for hvordan mesterskapet oppleves av ulike grupper. Alle funksjonærer vil være informert, noe som gjør at du må være forberedt på å få mange spørsmål. Dersom du ikke kan svare på spørsmålet som stilles, er det viktig at du guider mot noen som kan svare, på en hyggelig måte.
Oppgaveløsning
Det er et stort apparat som er engasjert for å avvikle et perfekt arrangement for utøverne og gi gode opplevelser til publikum.
Alle områder er avhengig av hverandre. Dette krever at alle vet hvilke arbeidsoppgaver de har, kjenner regelverket, og er innstilte på samarbeide for å løse de oppgavene.
Dersom du er usikker så spør lederen for ditt arbeidsområde.


FORVENTNINGER TIL FUNKSJONÆRENE

En funksjonær:
Er arrangementets ansikt utad.
Gjør seg med kjent med anlegget for å kunne hjelpe publikum og andre for å finne for eksempel toaletter, kiosktilbud, førstehjelp mm.
Har alltid et smil om munnen, men er myndig i de situasjoner som krever det.
Har fokus på sitt arbeidsområde.
Hjelper andre hvis man har tid og anledning.
Møter til avtalt tid og sted.
Meld fra til leder av ditt område hvis du blir forhindret/forsinket.