Smøreplasser

Vedlagt ligger et par kartskisser over plassering av smøreplasser på Gautefall. Smøreplassene er i telt. Tilgang på strøm er vanlig stikkontakt, 230V/16A uttak i strømkasse iht bestilling.


Leie kr 750,- pr døgn, faktureres i etterkant.

Oversiktkart
Detaljskisse